Våra tjänster

Förvaltnings AB Riddarvalvet tillhandahåller heltäckande tjänster inom fastighetssektorn.
Kontakta oss här >>

Fastighetsförvaltning – Teknik


 • Bevakning, samordning och beställning av myndighetskrav
 • Upprättar egenkontroller
 • Försäkrings och skadeadministration
 • Upphandling av stödtjänster
 • Trivsel och trygghet upprätthålls
 • Underhållsbesiktningar

Fastighetsförvaltning – Ekonomi


 • Löpande redovisning, bokföring och budget
 • Hyres och avgiftsavisering
 • Flerårsprognos
 • Ekonomirapporter
 • Hantering av leverantörsfakturor

Fastighetsförvaltning – Juridik


 • Hyresförhandlingar
 • Omförhandling av lokalkontrakt
 • Juridiskt ombud
 • Upprättande av avtal
 • Bevakning hyresnivåer
 • Företräder ägaren i fastighetsjuridik

Projektledning – Ombyggnation


 • Projektstyrning
 • Projektredovisning
 • Byggmiljösamordning
 • Upprätta entreprenadkontrakt
 • Anbudsupphandling

Projektledning – Nybyggnation


 • Projektstyrning
 • Samordning detaljplanering
 • Ekonomiska kalkyler
 • Entreprenadjuridik


Driftteknik – Värme & Ventilation


 • Driftoptimering
 • Energideklarationer
 • OVK – besiktningar
 • Serviceavtal

Fastighetsservice


 • Mark & Trädgård
 • Felanmälan – ärendehantering
 • Snö, mark och tak

Vitvaruservice


 • Serviceavtal
 • Ombyggnation tvättstugor
 • Digitala bokningssystem

Lokaluthyrning


 • Uthyrning lediga lokaler
 • Upprätta hyresavtal
 • Lokalanpassningar
 • Förhandling av hyror

Fleråriga underhållsplaner


 • Upprättande av underhållsplaner
 • Proaktiva besiktningar
 • Långsiktig underhållsbudget
 • Nyckeltal

Antikvariska underhållsplaner


 • Lång erfarenhet av kulturklassade fastigheter
 • Antikvarisk medverkan vid underhållsplaner
 • Bevarande av KML-klassade byggnader
 • Bevakning, bidrag, samhällsstöd, boverket, KAE m.m.

Tekniska utredningar


 • Miljöutredningar
 • Radonmätningar
 • Värmekontroller
 • Luftflödeskontroller
 • Energibesparingar