Välkommen till Riddarvalvet!

Förvaltnings AB Riddarvalvet är det självklara valet för Er som fastighetsägare om Ni söker en stabil och långsiktig totalförvaltning av Era fastigheter där fokus på utveckling, bevarande och intäktsmål är kärnfrågorna i Er verksamhet.

Vi står för hållbarhet och leveranskvalitet i våra tjänster så att du som kund skall känna dig trygg för framtiden att vi tillvaratar dina intressen i fastighetsägandet.

Kom igång

Våra tjänster

Nedan är ett urval vad vi har för tjänster inom vår förvaltning och tillsammans med våra högklassiga samarbetspartner.

Teknik
Fastighetsförvaltning för oss innebär att effektivisera och strukturera arbetet för att på lång sikt öka fastighetsvärdet.
Ekonomi
Hos oss får du ett helhetsgrepp om fastighetens ekonomi med långsiktig budgetplanering.
Juridik
Vi är fastighetsägarens bästa stöd för fastighetsjuridik med lång erfarenhet och hög kompetens.
Projektledning – Nybyggnation
Vi är ditt stöd i projektledning och förädling av din fastighet.

Vi tillhandahåller även

Projektledning – Ombyggnation
Driftteknik – Värme & Ventilation
Fastighetsservice - Fastighetsskötsel & trädgård
Vitvaruservice
Lokaluthyrning
Fleråriga underhållsplaner
Antikvariska underhållsplaner
Tekniska utredningar