Vårt miljöarbete

Vi förstår att alla är en del av vårt globala sammanhang där vi alla eftersträvar en hållbar utveckling för både oss själva och våra barns framtid. Att vi med vårt arbete måste också vara en del av denna utveckling är en självklarhet för oss.

Vi kommer alltid att arbeta med miljö & kvalitetssystem och löpande se över våra rutiner kring arbetsmiljö och materialval. Vi vill möjliggöra en stabil utveckling mot ett mer hållbart samhälle där också brukandet av fastigheter är en viktig del.

Att miljöcertifiera fastigheter är en del av utvecklingen som vi förbereder oss för i val av produkter för framtiden.